Forsinket Levering

Hvis ShopBetter.dk ikke kan levere inden for den aftalte tid, skal forbrugeren underrettes inden for 24 timer om årsagen til forsinkelsen og underrettes om en ny leveringstid. Hvis ShopBetter.dk heller ikke er i stand til at rette fejlen inden for rimelig tid, har forbrugeren ret til at annullere købet. Dette gælder også for specialordrer.